Mühendislik Fakültesi - Endüstri Müh. Böl. Ar. Gör. Kadrosu Güncellenen Ön Değerlendirme Sonuçları

Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu için başvuran adaylar arasında yapılan ve 28 Mart 2018 tarihinde yayınlanan ilk Ön Değerlendirme Listesi, ALES geçerlilik süresi sehven 2 yıl baz alınarak oluşturulmuştur. Kadro ilanımızda da belirtildiği üzere, ALES geçerlilik süresinin 5 yıl olarak baz alınması gereğince; adayların yeniden değerlendirilmesi sonucunda yenilenen “Ön Değerlendirme Sonuç Listesi” ekli linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Güncellenen Ön Değerlendirme Sonuç Duyurusunu PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Değerlendirme tablosunu buradan görebilirsiniz.

Date: 
Salı, 3 Nisan, 2018 - 17:30