MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖL.- ÖĞR. ÜYESİ KADRO İLANI_01

Birim: 

  • Mühendislik Fakültesi

Bölüm: 

  • İnşaat Mühendisliği Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Kadro Ünvanı: Yardımcı Doçent

Bu ilana TED Üniversitesi’nde öğretim üyesi kadrosuna atanma ölçütleri ile Yükseköğretim Kurulu’nun “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” şartlarını sağlayan tüm yardımcı doçent adayları başvurabilir. Adayların İnşaat Mühendisliği veya ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmaları ve Geoteknik Mühendisliği alanında uzmanlaşmış ve araştırma yapmaları beklenmektedir.
TED Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyelerinin normal ders yükü 9 saat/haftadır. Öğretim üyelerinin lisans ve yüksek lisans seviyesinde yenilikçi ve öğrenci odaklı ders vermeleri/geliştirmeleri ve ayrıca özellikle disiplinler arası konularda aktif birer araştırmacı olmaları beklenmektedir.
Adayların 1 Eylül 2018 tarihi itibarı ile TED Üniversitesi’nde göreve başlamaları istenmektedir. Açık pozisyon doldurulana kadar başvuru alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
·    Başvuru dilekçesi
·    Bir adet vesikalık fotoğraf
·    Nüfus Cüzdanı fotokopisi
·    Lisans - Yüksek Lisans - Doktora diploma fotokopileri
·    Yabancı Dil Belgesi
·    Fotoğraflı özgeçmiş
·    Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya
·    Öğretim Planı (Teaching Statement)
·    Araştırma Planı (Research Statement)
·    Tek yönlü ders verme (lecture) dışında, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren bir portfolyo, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtlar (Teaching Portfolio)
·    Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

Genel şartlar:
·    Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
·    Adayların TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerini karşılaması gerekmektedir. TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine bu adresten ulaşılabilir.
·    İlan edilen unvan için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
·    Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir.
·    Başvuru dosyası eksiksiz olan adaylar değerlendirilecektir.

Başvuru:
·    Adayların, başvuru dosyalarını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden, e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile 2 kopya halinde iletmelerini rica ederiz.

Referans no.: 
MF - İnşaat_01