MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ – ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - AR. GÖR. KADROSU İLANI

Birim: 

  • Mühendislik Fakültesi

Bölüm: 

  • Endüstri Mühendisliği Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne, 2547 sayılı Kanunun 33. Maddesi uyarınca ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş, Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar" hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca 2017 - 2018 Akademik Yılı Bahar döneminde istihdam edilmek üzere bir araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
a)    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b)    Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış, olmak.
c)    Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılan her türlü atamada son beş yıla ait ALES sayısal notunun en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
d)    Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş, Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar" hakkındaki yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
e)    Yabancı ülkelerden alınmış, diplomaların denkliğinin, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, olması gerekir.
f)    Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notu ile yabancı dil puanının hesaplanmasında kullanılacak 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği, Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ARANAN NİTELİKLER:
Adayların,
·    "Endüstri Mühendisliği" bölümü lisans mezunu olması
·    "Endüstri Mühendisliği" veya “Yön-eylem” alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmaları şarttır.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Ilan edilen kadrolara başvuracak adayların;
·    Başvurduğu görevi ve anabilim dalını belirttiği dilekçe
·    Özgeçmiş
·    Nüfus cüzdanı fotokopisi
·    Onaylı diploma fotokopisi veya e-devlet diploma sorgulamadan alınacak olan mezuniyet belgesi
·    Ders dökümü (transkript) aslı
·    İngilizce dil düzeyi için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge Yüksek lisans veya doktora programına devam ettiğine ilişkin öğrenci belgesi
·    ALES belgesi
·    Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge ile
TED Üniversitesi, Ziya Gökalp No: 48, Kolej, Çankaya, 06420 Ankara adresine kadar bizzat gelmeleri / jobs@tedu.edu.tr (mailto:jobs@tedu.edu.tr) adresine belgelerinin elektronik kopyaları ile / posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Başvurularını şahsen yapacak adayların diploma asıllarının başvuruları sırasında, posta / e mail yoluyla başvuran adayların ise sınav günü diploma asıllarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:
Duyuru Başlama Tarihi:                                       5 Mart 2018
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması:     28 Mart 2018
Giriş Sınavı Tarihi:                                               5 Nisan 2018
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması:                 13 Nisan 2018

Referans no.: 
MÜH.F._ENDÜSTRİ_2018
Son başvuru tarihi: 
Pazartesi, 19 Mart, 2018 - 18:00