MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. - ÖĞR. ÜYESİ KADRO İLANI

Birim: 

 • Mühendislik Fakültesi

Bölüm: 

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Kadro Unvanı: Yardımcı Doçent

Bu ilana TED Üniversitesinin Yardımcı Doçent kadrosuna atanma ölçütlerini sağlayan, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri alanında doktora derecesine sahip olan adaylar başvurabilir.
Yaygın bilişim, nesnelerin Internet’i ve akıllı ortamlar alanlarında araştırmalar yapmış adaylar tercih edilecektir.
Adayların 1 Şubat 2018 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlamaları istenilmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi
 • Bir adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Lisans - Yüksek Lisans - Doktora diploma fotokopileri
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya
 • Öğretim Planı (Teaching Statement)
 • Araştırma Planı (Research Statement)
 • Tek yönlü ders verme (lecture) dışında, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren bir portfolyo, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtlar (Teaching Portfolio)
 • Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

 

Adayların, başvuru dosyalarını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden, e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile 2 kopya halinde iletmelerini rica ederiz. Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir.
1.    Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2.    TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine bu adresten ulaşılabilir.
3.    İlan edilen unvan için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Referans no.: 
MÜ.F – Bilgisayar M. B._2017
Son başvuru tarihi: 
Cuma, 12 Ocak, 2018 - 18:00