MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. - ÖĞR. ÜYESİ KADRO İLANI

Birim: 

 • Mühendislik Fakültesi

Bölüm: 

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Bu ilana TED Üniversitesinin Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanma ölçütlerini sağlayan, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar veya Enformatik Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olan adaylar başvurabilir.
İnsan-bilgisayar etkileşimi, bilgisayar grafiği, bilgisayarla görme, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları ve robot programlama alanlarında araştırmalar yapmış adaylar tercih edilecektir.
Adayların 1 Şubat 2018 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlamaları istenilmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi
 • Bir adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Lisans - Yüksek Lisans - Doktora diploma fotokopileri
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya
 • Öğretim Planı (Teaching Statement)
 • Araştırma Planı (Research Statement)
 • Tek yönlü ders verme (lecture) dışında, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren bir portfolyo, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtlar (Teaching Portfolio)
 • Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

Adayların, başvuru dosyalarını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden, e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile 2 kopya halinde iletmelerini rica ederiz. Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir. Kadro doldurulana kadar başvurular kabul edilecektir.
1.    Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2.    TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine bu adresten ulaşılabilir.
3.    İlan edilen unvan için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Kadro dolana kadar başvurular kabul edilecektir.

Referans no.: 
MMF – Bilgisayar_2017