MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜH. BÖL. - ÖĞR. ÜYESİ KADRO İLANI

Birim: 

  • Mühendislik Fakültesi

Bölüm: 

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Kadro ünvanı: Doçent / Profesör

Bu ilana TED Üniversitesinin Doçentlik veya Profesörlük kadrosuna atanma ölçütlerini sağlayan, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olan adaylar başvurabilir.
İnsan-bilgisayar etkileşimi, bilgisayar grafiği, bilgisayarla görme, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları ve robot programlama alanlarında araştırmalar yapmış adaylar tercih edilecektir.
Adayların 1 Şubat 2018 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlamaları istenilmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

•    Başvuru dilekçesi
•    Fotoğraflı özgeçmiş
•    1 adet vesikalık fotoğraf
•    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
•    Diplomalar ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
•    Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya
•    Doçentlik belgesi
•    Yabancı dil belgesi
•    Öğretim Planı (Teaching Statement)
•    Araştırma Planı (Research Statement)
•    Tek yönlü ders verme (lecture) dışında, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren bir portfolyo, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtlar (Teaching Portfolio)
•     Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

 

Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden, e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmelerini rica ederiz. Erkek adayların
askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir. Kadro doldurulana kadar başvurular kabul edilecektir.

1. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine bu adresten ulaşılabilir.
3. İlan edilen unvan için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Referans no.: 
MÜ.F – Bilgisayar_2017