MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ - ÖĞR. ÜYESİ İLANI

Birim: 

 • Mimarlık Fakültesi

Bölüm: 

 • Mimarlık Bölümü
Pozisyon sayısı: 
2

Kadro Unvanı: Yardımcı Doçent ve Doçent

Bu ilana TED Üniversitesi’nin değişik akademik kadrolar için tanımlanmış atama/yükseltme ölçütlerini sağlayan tüm adaylar başvurabilir. TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.

Adayların Mimarlık bilim dalında doktora yapmış ve/veya doçentliklerini bu bilim dalından almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Genel Şartlar:

Adayların TC 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

İlan edilen unvan için yabancı ülkelerdeki üniversitelerden alınan diplomaların YÖK denkliğinin onaylanmış ve belgelendirilmiş olması şarttır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi;
 • Başvuru formu;
 • Fotoğraflı özgeçmiş;
 • Bilimsel yayın listesi (kongre/konferans bildirileri dâhil);
 • Bilimsel yayınlara yapılan atıf listesi;
 • Öğretim planları (Teaching Statement);
 • Araştırma planları (Research Statement);
 • Adayın yönetiminde devam eden ya da biten doktora/yüksek lisans çalışmalarının listesi;
 • Adayın üniversite yönetimine katkısını kapsayan belgeleri; Adayın kendisi ile ilgili referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri...

 

Doçent unvanına sahip adayların başvuru dilekçelerine, yukarda sayılan belgelerden başka “Başlıca Araştırma Eserlerinin” adını ve doçentlik belgelerinin birer kopyasını da eklemeleri gerekmektedir.

Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden ya da e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmeleri beklenmektedir. Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekir.

Referans no.: 
MİF_MİB