MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖL. - ÖĞR.ÜYESİ KADROSU

Birim: 

  • Mimarlık Fakültesi

Bölüm: 

  • Mimarlık Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Kadro Unvanı: Yardımcı Doçent

Bu ilana TED Üniversitesi’nin değişik akademik kadrolar için tanımlanmış atama / yükseltme ölçütlerini sağlayan adaylar başvurabilir. TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru sahiplerinin Ağustos 2017 ayı itibarı ile TED Üniversitesi’nde göreve başlayabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Başvurular 10 Temmuz 2017 tarihine kadar açık olacaktır.
Adayların Mimarlık alanında lisans sahibi ve Yapı Teknolojileri ve Mimarlık alanına katkıda bulunacak bir dalda doktora yapmış; ayrıca bu bilim dalında çalışmış ve “mimari tasarım; yapı teknolojieri; strüktür” alanlarında uzmanlaşmış; yayın yapmış ve ders vermiş olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Genel Şartlar:
Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
İlan edilen unvan için yabancı ülkelerdeki üniversitelerden alınan diplomaların YÖK denkliğinin onaylanmış ve belgelendirilmiş olması şarttır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
·    Başvuru dilekçesi
·    Nüfus cüzdanı fotokopisi
·    Diplomalarının fotokopisi
·    Yabancı dil belgesi
·    Fotoğraflı özgeçmiş
·    Bilimsel yayınlardan örnek birer kopya (kongre/konferans bildirileri dâhil)
·    Bilimsel yayınlara yapılan atıf listesi
·    Öğretim Planı (Teaching Statement)
·    Araştırma Planı (Research Statement)
·    Adayın yönetiminde devam eden ya da biten doktora/yüksek lisans çalışmalarının listesi
·    Adayın üniversite yönetimine katkısını kapsayan belgeleri
·    Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden ya da e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmeleri beklenmektedir. Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekir.

Referans no.: 
MimF_Mim_2017
Son başvuru tarihi: 
Pazartesi, 10 Temmuz, 2017 - 18:00