MİMARLIK FAKÜLTESİ - ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖL. - ÖĞR. ÜYESİ KADRO İLANI

Birim: 

  • Mimarlık Fakültesi
Pozisyon sayısı: 
3

Kadro Ünvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Başvuru sahiplerinin Nisan 2018 ayı itibarı ile TED Üniversitesi’nde göreve başlayabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Başvurular 14 Nisan 2018 tarihine kadar açık olacaktır.
Adayların yeni kurulan Endüstriyel Tasarım Bölümünü ve müfredatını oluşturacak deneyimde, Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Eğitimi, İnovasyon Tasarımı alanlarında ya da benzer alanlardan birinde Doktora yapmış; ya da Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doçentlik derecesi sahibi olarak uzmanlaşmış; yayın yapmış ve ders vermiş olmaları gerekmektedir

Başvuru için Gerekli Belgeler:
·    Başvuru dilekçesi
·    Bir adet vesikalık fotoğraf
·    Nüfus Cüzdanı fotokopisi
·    Lisans - Yüksek Lisans - Doktora diploma fotokopileri
·    Yabancı Dil Belgesi
·    Fotoğraflı özgeçmiş (İlkokul, ortaokul, lise ve üzeri tüm eğitimini hangi kurumlarda ve ne zaman aldığı, profesyonel deneyimi, idari görevleri, yayınları, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınları, uluslararası ya da ulusal kongrelerde sunulan bildirileri / posterleri, yayınlarına yapılan atıfları, yapmakta olduğu araştırmalar, yönettiği projeler, aldığı ödüller / patentler / sergileri, yabancı uyruklular için anadilinin ne olduğu ve Türkçe'yi ne derece bildiği konularını içermelidir.)
·    Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya
·    Doçentlik Belgesi (Doçent kadrosu için)
·    Öğretim Planı / Teaching Statement (Eğitim - öğretim ile ilgili potansiyelini, yaklaşımını, tecrübelerini ve düşüncelerini paylaştığı metin)
·    Araştırma Planı / Research Statement (Araştırma ile ilgili potansiyelini, yaklaşımını, tecrübelerini ve düşüncelerini paylaştığı metin)
·    Tek yönlü ders verme (lecture) dışında, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren bir portfolyo, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtlar (Teaching Portfolio)
·    Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

Genel şartlar:
·    Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
·    Adayların TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerini karşılaması gerekmektedir. TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine bu adresten ulaşılabilir.
·    İlan edilen unvan için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
·    Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir.
·    Başvuru dosyası eksiksiz olan adaylar değerlendirilecektir.

Başvuru:
·    Adayların, başvuru dosyalarını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden, e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile 2 kopya halinde iletmelerini rica ederiz.

Referans no.: 
MİMF_Endüstriel Tasarım_2018
Son başvuru tarihi: 
Cumartesi, 14 Nisan, 2018 - 18:00