MİMARLIK FAKÜLTESİ - ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖL.

Birim: 

 • Mimarlık Fakültesi
Pozisyon sayısı: 
3

Kadro Unvanı: Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör

Bu ilana TED Üniversitesinin değişik akademik kadrolar için tanımlanmış atama/yükseltme ölçütlerini sağlayan tüm adaylar başvurabilir.

Başvuru sahiplerinin 28 Şubat 2016 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlayabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

İlan Edilen Kadro Sayısı: 3

Adayların Endüstri Ürünleri Tasarımı bilim dalında doktora yapmış ve/veya doçentliklerini bu bilim dalından almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Genel Şartlar:

Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.

İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Başvuru formu
 • Fotoğraflı özgeçmiş,
 • Bilimsel yayın listeleri (kongre/konferans tebliğleri dâhil),
 • Bilimsel yayınlarından önemli addedilenlere ait birer kopya,
 • Bilimsel yayınlarına yapılan atıf listelerini,
 • Öğretim planları (Teaching Statement),
 • Araştırma planları (Research Statement),
 • Yönetimlerinde devam eden ya da biten doktora/yüksek lisans çalışmalarının listeleri
 • Varsa üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belgeleri
 • Kendileri ile ilgili referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

 

Profesör ya da doçent unvanına sahip adayların başvuru dilekçelerine, yukarda sayılan belgelerden başka “Başlıca Araştırma Eserlerinin” adını ve doçentlik belgelerinin birer kopyasını da eklemeleri gerekmektedir. Bu adayların başvuruları Bölüm Başkanlığı için de göz önüne alınabileceğinden, adaylar içerisinde idarecilik deneyimi olanların başvuru dosyalarında durumlarını belgeleyen detayları vermeleri gerekmektedir.

Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden ya da e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmelerini rica ederiz. Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir.

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

         Duyuru Başlama Tarihi                                      : 27 Ocak 2017  

         Beklenen İşe Başlama Tarihi                              : 28 Şubat 2017

Referans no.: 
MİMF – EÜT