İ.İ.B.F. - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ - ÖĞR. ÜYESİ KADRO İLANI (2)

Birim: 

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm: 

  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Kadro Ünvanı: Doçent / Dr. Öğretim Üyesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne Uluslararası İlişkiler Kuramı / Dış Politika Analizi / Uluslararası Hukuk alanlarında uzmanlaşmış, aşağıda belirtilen şartları sağlayabilen Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent kadrolu öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanlarında doktora yapmış olmaları ya da doktora çalışmalarını en geç Haziran 2018 tarihinde tamamlayacak olmaları, bağımsız araştırma yapabilme ve yüksek nitelikli İngilizce ders verebilme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.
TED Üniversitesi (TEDÜ) yeni, dinamik ve ilerlemeye açık, Ankara’nın kalbinde konumlanmış bir eğitim kurumudur. TEDÜ, 1928’den bu yana Türkiye’de eğitimin gelişimi için çalışan Türk Eğitim Derneği tarafından kurulmuş; kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak liberal eğitim felsefesini benimsemiştir. TEDÜ, profesyonel hayatın taleplerine en iyi derecede uyum sağlayabilmiş, yaratıcı düşünebilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
·    Başvuru dilekçesi
·    Bir adet vesikalık fotoğraf
·    Nüfus Cüzdanı fotokopisi
·    Lisans - Yüksek Lisans - Doktora diploma fotokopileri
·    Yabancı Dil Belgesi
·    Fotoğraflı özgeçmiş (İlkokul, ortaokul, lise ve üzeri tüm eğitimini hangi kurumlarda ve ne zaman aldığı, profesyonel deneyimi, idari görevleri, yayınları, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınları, uluslararası ya da ulusal kongrelerde sunulan bildirileri / posterleri, yayınlarına yapılan atıfları, yapmakta olduğu araştırmalar, yönettiği projeler, aldığı ödüller / patentler / sergileri, yabancı uyruklular için anadilinin ne olduğu ve Türkçe'yi ne derece bildiği konularını içermelidir.)
·    Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya
·    Doçentlik Belgesi (Doçent kadrosu için)
·    Öğretim Planı / Teaching Statement (Eğitim - öğretim ile ilgili potansiyelini, yaklaşımını, tecrübelerini ve düşüncelerini paylaştığı metin)
·    Araştırma Planı / Research Statement (Araştırma ile ilgili potansiyelini, yaklaşımını, tecrübelerini ve düşüncelerini paylaştığı metin)
·    Tek yönlü ders verme (lecture) dışında, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren bir portfolyo, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtlar (Teaching Portfolio)
·    Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

Genel şartlar:
·    Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
·    Adayların TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerini karşılaması gerekmektedir. TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine bu adresten ulaşılabilir.
·    İlan edilen unvan için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
·    Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir.
·    Başvuru dosyası eksiksiz olan adaylar değerlendirilecektir.

Başvuru:
·    Adayların, başvuru dosyalarını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden, e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile 2 kopya halinde iletmelerini rica ederiz.

Bölüm ve üniversite hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.tedu.edu.tr adresini ziyaret ediniz. İlan hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aylin Özman’a, aylin.ozman@tedu.edu.tr adresi üzerinden e-posta ile ulaşınız.

Referans no.: 
İİBF_Uluslararası İlşk._2018
Son başvuru tarihi: 
Pazartesi, 16 Nisan, 2018 - 18:00