İ.İ.B.F. - İŞLETME BÖL. - ÖĞR. ÜYESİ KADROSU (ÜRETİM YÖNETİMİ)

Birim: 

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm: 

  • İşletme Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Pozisyon: Yardımcı Doçent / Doçent / Profesör – Üretim Yönetimi
Anahtar Sözcükler: Üretim Yönetimi, Endüstri Mühendisliği
Başvuru takvimi: Başvuruların değerlendirilmesi pozisyon dolana kadar devam edecektir.

Pozisyona Dair Açıklama:

TED Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçent / Doçent / Profesör kadrosuna, Ağustos 2017 tarihinde göreve başlamak üzere öğretim üyesi alınacaktır.
Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olduğundan, adaylar eğitim ve araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde İngilizce bilmeli ve bunu belgelemelidir. Adayların Üretim Yönetimi veya Endüstri Mühendisliği alanlarında doktora derecesine sahip olmaları ve yayın yapmış olmaları gerekmektedir. Doçentlik ve profesörlük pozisyonları için ek olarak, adaylardan araştırma deneyimi, araştırma gruplarına önderlik edebilme ve projeleri yönetebilme becerisi beklenmektedir.

Başvuru İçin Genel Şartlar:
Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunca uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili kriterleri sağlamaları gerekmektedir. TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine bu adresten ulaşılabilir.

Başvuracak adaylardan istenilen belgeler:
-    Başvuru Dilekçesi
-    Özgeçmiş (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren)
-    Yakın tarihli iki makale
-    Referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri
-    Adayın eğitim felsefesini ve akademik ajandasını içeren Niyet Mektubu
-    Mevcut ise, aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmeleri

Yalnızca başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir.

TED Üniversitesi öğretim ve araştırmada mükemmeliyeti beklemekte ve her iki konuda destek sağlamaktadır. Üniversite hakkında detaylı bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz:www.tedu.edu.tr. Detaylı bilgi için ilgili bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Burze Yaşar ile iletişime geçebilirsiniz (e posta:  burze.yasar@tedu.edu.tr).

Başvuru için, e posta: jobs@tedu.edu.tr

Referans no.: 
İİBF_MAN_06042017