İ.İ.B.F. - İŞLETME BÖL. - ÖĞR. ÜYESİ KADROSU (STRATEJİK YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK)

Birim: 

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm: 

  • İşletme Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Pozisyon:  Yardımcı Doçent/Doçent/Profesör – Strateji Yönetimi
Anahtar Sözcükler: İş Stratejisi, Stratejik Yönetim, Strateji ve Girişimcilik
Başvuru takvimi: Başvuruların değerlendirilmesi pozisyon dolana kadar devam edecektir.

Pozisyona dair Açıklama:
TED Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçent/Doçent/Profesör kadrosuna, Ocak veya Ağustos 2017 tarihlerinde göreve başlamak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların stratejik yönetim alanında doktora derecesine sahip olmaları ve yayın yapmış olmaları gerekmektedir. Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olduğundan, adayların eğitim ve araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri ve bunu belgelemeleri gerekir. TED Üniversitesi öğretim ve araştırmada mükemmeliyeti beklemekte ve her iki konuda destek sağlamaktadır. Üniversite hakkında detaylı bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz: www.tedu.edu.tr. Detaylı bilgi için ilgili bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Burze Yaşar ile iletişime geçebilirsiniz (e posta: burze.yasar@tedu.edu.tr).

Başvuracak adaylardan istenilen belgeler:

-    Başvuru Dilekçesi
-    Özgeçmiş (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren)
-    Yakın tarihli iki makale
-    Referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri
-    Adayın eğitim felsefesini ve akademik ajandasını içeren Niyet Mektubu
-    Mevcut ise, aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmeleri

Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir.

Başvuru için, e posta: jobs@tedu.edu.tr

Referans no.: 
İİBF-MAN (2)