FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MATEMATİK BÖL.- ÖĞR. ÜYESİ KADRO İLANI

Bölüm: 

  • Matematik Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Kadro Ünvanı: Dr. Öğretim Üyesi

Bu ilana TED Üniversitesi’nde öğretim üyesi kadrosuna (Doktor Öğretim Üyesi) atanma ölçütlerini sağlayan tüm adaylar başvurabilir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların Matematik veya İstatistik alanlarında doktora yapmış olmaları gerekmektedir. Adayların ayrıca, R ve/veya python gibi veri bilimi ve hesaplamalı istatistik alanlarında sıklıkla kullanılan dillerden en az bir tanesine hakim olmaları, bağımsız araştırma yapabilme ve yüksek nitelikli İngilizce ders verebilme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.

TED Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyelerinin normal ders yükü 3 ders (yaklaşık 10-12 saat/haftadır). Öğretim üyelerinin lisans ve yüksek lisans seviyesinde yenilikçi ve öğrenci odaklı ders vermeleri/geliştirmeleri ve ayrıca özellikle disiplinler arası konularda aktif birer araştırmacı olmaları beklenmektedir.

Üniversite hakkında detaylı bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz: www.tedu.edu.tr

Başvuru için Gerekli Belgeler:
·    Başvuru dilekçesi
·    Bir adet vesikalık fotoğraf
·    Nüfus Cüzdanı fotokopisi
·    Lisans - Yüksek Lisans - Doktora diploma fotokopileri
·    Yabancı Dil Belgesi
·    Fotoğraflı özgeçmiş (İlkokul, ortaokul, lise ve üzeri tüm eğitimini hangi kurumlarda ve ne zaman aldığı, profesyonel deneyimi, idari görevleri, yayınları, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınları, uluslararası ya da ulusal kongrelerde sunulan bildirileri / posterleri, yayınlarına yapılan atıfları, yapmakta olduğu araştırmalar, yönettiği projeler, aldığı ödüller / patentler / sergileri, yabancı uyruklular için anadilinin ne olduğu ve Türkçe'yi ne derece bildiği konularını içermelidir.)
·    Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya
·    Doçentlik Belgesi (Doçent ve profesör kadrosu için)
·    Öğretim Planı / Teaching Statement (Eğitim - öğretim ile ilgili potansiyelini, yaklaşımını, tecrübelerini ve düşüncelerini paylaştığı metin)
·    Araştırma Planı / Research Statement (Araştırma ile ilgili potansiyelini, yaklaşımını, tecrübelerini ve düşüncelerini paylaştığı metin)
·    Tek yönlü ders verme (lecture) dışında, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren bir portfolyo, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtlar (Teaching Portfolio)
·    Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

Genel şartlar:
·    Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
·    Adayların TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerini karşılaması gerekmektedir. TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine bu adresten ulaşılabilir.
·    İlan edilen ünvan için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
·    Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir.
·    Başvuru dosyası eksiksiz olan adaylar değerlendirilecektir.

Başvuru:
·    Adayların, başvuru dosyalarını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden, e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile 2 kopya halinde iletmelerini rica ederiz.

Referans no.: 
FEF-MATH-2018