EĞİTİM FAKÜLTESİ - YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖL. - ÖĞR. ÜYESİ KADRO İLANI

Birim: 

  • Eğitim Fakültesi

Bölüm: 

  • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Pozisyon sayısı: 
1

Kadro Unvanı: Profesör

TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan “profesör” kadrosuna en geç Ocak 2018 tarihinde göreve başlamak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların doktora derecesini ve Doçentlik ünvanını İngiliz Dili Eğitimi alanından almış olmaları gerekmektedir. Adayların Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu konularında çalışmaları bulunması ve daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda profesör olarak çalışmış olması tercih sebebidir. Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olduğundan, adayların eğitim ve araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri ve bunu belgelemeleri gerekir. TED Üniversitesi öğretim ve araştırmada mükemmeliyeti beklemekte ve her iki konuda destek sağlamaktadır.
Detaylı bilgi için ilgili Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yüksel Kavak ile iletişime geçebilirsiniz (e-posta:yuksel.kavak@tedu.edu.tr; tel: 0312 585 0182)
Üniversite hakkında detaylı bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz:  www.tedu.edu.tr.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
·    Başvuru dilekçesi
·    Bir adet vesikalık fotoğraf
·    Nüfus Cüzdanı fotokopisi
·    Lisans - Yüksek Lisans - Doktora diploma fotokopileri
·    Yabancı Dil Belgesi
·    Fotoğraflı özgeçmiş
·    Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya
·    Doçentlik Belgesi
·    Öğretim Planı (Teaching Statement)
·    Araştırma Planı (Research Statement)
·    Tek yönlü ders verme (lecture) dışında, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren bir portfolyo, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtlar (Teaching Portfolio)
·    Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

Genel şartlar:
·    Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
·    Adayların TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerini karşılaması gerekmektedir. TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine bu adresten ulaşılabilir.
·    İlan edilen unvan için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
·    Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir.
·    Başvuru dosyası eksiksiz olan adaylar değerlendirilecektir.

Başvuru:
·    Adayların, başvuru dosyalarını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden, e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile 2 kopya halinde iletmelerini rica ederiz.

Referans no.: 
EğF_YDEB_2017
Son başvuru tarihi: 
Pazartesi, 11 Aralık, 2017 - 18:00