TEMEL BİLİMLER BİRİMİ - MATEMATİK ANABİLİM DALI ÖĞR. GÖR. İLANI

Birim: 

  • Temel Bilimler Birimi
Pozisyon sayısı: 
1

Üniversitemiz Temel Bilimler Birimi’ne, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar” hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a)     657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)    Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.

c)     Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan (son beş yıla ait olmak koşuluyla) almış olmak.

d)    Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denkliğinin, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

e)     Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği,Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR

Adayların;

Matematik bölümü lisans mezunu olmaları, Matematik Anabilim Dalında doktora yapmış olmaları ve lisans mezuniyetinden sonra alanında yüksek öğrenim kurumlarında  en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmaları beklenmektedir.

 BAŞVURU ŞEKLİ

İlan edilen kadroya başvuracak adayların;

  • Başvurduğu görevi ve anabilim dalını belirttiği imzalı dilekçeleri
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
  • Özgeçmiş Fotokopileri
  • Diploma Fotokopileri ("Aslı Gibidir" onaylı)
  • Ders dökümü (Transkript)
  • İngilizce dil düzeyi için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belgeleri
  • ALES Belgeleri
  • İlanın “Özel Şartlar” bölümünde belirtilen alanlardan birinde doktora yaptığına dair diploma fotokopisi ("Aslı Gibidir" onaylı) ya da doktorasını tamamladığına dair çıkış belgesi
  • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belgeleri ile

 

TED Üniversitesi, Ziya Gökalp No: 48, Kolej, Çankaya, 06420 Ankara adresine kadar bizzat gelmeleri / jobs@tedu.edu.tr  adresine belgelerinin elektronik kopyaları ile / posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür.  Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Duyuru Başlama Tarihi                                   :           27.06.2016
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması :           15.07.2016
Giriş Sınavı Tarihi                                          :           18.07.2016
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması           :           25.07.2016

Referans no.: 
TBB-MATH
Son başvuru tarihi: 
Pazartesi, 11 Temmuz, 2016 - 18:00