TEMEL BİLİMLER BİRİMİ - HESAPLAMALI VERİ BİLİMLERİ

Birim: 

  • Temel Bilimler Birimi
Pozisyon sayısı: 
2

Kadro Ünvanı: Profesör / Doçent / Yrd. Doçent

Bu ilana TED Üniversitesi’nde öğretim üyesi kadrosuna atanma ölçütlerini sağlayan tüm adaylar başvurabilir. Adayların Matematik veya İstatistik alanlarında lisans ve aynı veya yakından ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmaları beklenmektedir. Açılması planlanan “Hesaplamalı Veri Bilimi” Yüksek Lisans Programına destek verebilecek, Hesaplamalı Veri Bilimi, Probabilistik ve Stokastik Süreçler, Ayrık Matematik veya Finans Matematiği alanlarından birinde uzmanlaşmış ve araştırma yapan, Matlab, mapple, R, SPSS, vb programlarla uygulamalı ders anlatma tecrübesi olan adaylar tercih edilecektir.

Öğretim üyelerinin lisans ve yüksek lisans seviyesinde yenilikçi ve öğrenci odaklı ders vermeleri/geliştirmeleri ve ayrıca özellikle disiplinlerarası konularda aktif birer araştırmacı olmaları beklenmektedir. Adayların 1 Eylül 2016 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlamaları istenmektedir. Açık pozisyon doldurulana kadar başvuru alınacaktır.

Başvuru için Genel Şartlar:

-          Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

-          TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.

-          İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu’nca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 Başvuru için Gerekli Belgeler:

  • Başvuru dilekçesi,
  • Başvuru formu,
  • Fotoğraflı özgeçmiş,
  • Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya,
  • Öğretim planı (teaching statement),
  • Araştırma planı (research statement),
  • Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

 

Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden ya da e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmelerini rica ederiz. Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir. Kadro doldurulana kadar başvurular kabul edilecektir.

Referans no.: 
TBB - ÖĞR. ÜYE.