MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖL.

Birim: 

 • Mühendislik Fakültesi

Bölüm: 

 • Makine Mühendisliği Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Kadro Unvanı: Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Bu ilana TED Üniversitesinin ilgili atama ölçütlerini sağlayan, Makine Mühendisliği veya ilgili bir alanda doktora derecesine sahip veya doktorasını tamamlama aşamasında olan ve aşağıdaki öncelikli alanların bir veya birden fazlasında araştırma yapan adaylar başvurabilir. Açık pozisyon doldurulana kadar başvuru alınacaktır.

 Öncelikli Alanlar:

 •   İmalat teknolojileri: İmalat Yöntemleri, MEMS, çok ölçekli (multi-scale) imalat, bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri, alışılmamış imalat yöntemleri vb. 
 •   Robotik, sitem ve kontrol mühendisliği: Robotik ve otomasyon teknolojileri, esnek çoklu gövdeli sistemler dinamiği, robotlu imalat ve montaj hatları, medikal robotlar, mikro robotlar, bilgisayarla haberleşme sistemleri vb.

 

Adayların Eylül 2016 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlayacak durumda olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Genel Şartlar:

Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.

İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Başvuru formu
 • Fotoğraflı özgeçmiş,
 • Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya,
 • Öğretim planı (teaching statement),
 • Araştırma planı (research statement),
 • Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

 Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden ya da e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmelerini rica ederiz. Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir. Kadro doldurulana kadar başvurular kabul edilecektir.

Referans no.: 
MF - Makine