MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖL.

Birim: 

  • Mühendislik Fakültesi

Bölüm: 

  • İnşaat Mühendisliği Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Bu ilana TED Üniversitesi’nde öğretim üyesi kadrosuna atanma ölçütlerini sağlayan tüm adaylar başvurabilir. Adayların İnşaat Mühendisliği veya ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmaları beklenmektedir. Yapı İşletmesi ya da Yapı Mühendisliği alanlarından birinde uzmanlaşmış ve araştırma yapan adaylara öncelik verilecektir.

TED Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyelerinin normal ders yükü 9 saat/haftadır. Öğretim üyelerinin lisans ve yüksek lisans seviyesinde yenilikçi ve öğrenci odaklı ders vermeleri/geliştirmeleri ve ayrıca özellikle disiplinler arası konularda aktif birer araştırmacı olmaları beklenmektedir. Adayların 1 Eylül 2016 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlamaları istenmektedir.

Açık pozisyon doldurulana kadar başvuru alınacaktır.

Başvuru için Genel Şartlar:

-          Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

-          TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.

-          İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu’nca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 Başvuru için Gerekli Belgeler:

  • Başvuru dilekçesi,
  • Başvuru formu,
  • Fotoğraflı özgeçmiş,
  • Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya,
  • Öğretim planı (teaching statement),
  • Araştırma planı (research statement),
  • Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

 

Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden, e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmelerini istenmektedir.

Referans no.: 
MF - İnşaat