MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖL.

Birim: 

 • Mühendislik Fakültesi

Bölüm: 

 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

Kadro Unvanı: Doçent, Yardımcı Doçent

Bu ilana TED Üniversitesinin Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanma ölçütlerini sağlayan, Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması veya ilgili bir alanda doktora derecesine sahip veya doktorasını tamamlama aşamasında olan ve aşağıdaki öncelikli alanların bir veya birden fazlasında araştırma yapan adaylar başvurabilir. Açık pozisyon doldurulana kadar başvuru alınacaktır.

Öncelikli Alanlar:

 • Rassal Süreçler
 • Kuyruk Teorisi
 • Geniş Ölçekli Rassal Benzetim Modellerinin Tasarım ve Analizi
 • Envanter Teorisi
 • Gelir ve Getiri Yönetimi
 • Finans Mühendisliği

Adayların Eylül 2017 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlayacak durumda olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Genel Şartlar:

Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.

İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Başvuru formu
 • Fotoğraflı özgeçmiş,
 • Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya,
 • Öğretim planı (teaching statement),
 • Araştırma planı (research statement),
 • Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

 Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden ya da e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmelerini rica ederiz. Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir. Kadro doldurulana kadar başvurular kabul edilecektir.

 

Referans no.: 
MÜHF – END