MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. BÖL.

Birim: 

  • Mühendislik Fakültesi
Pozisyon sayısı: 
2

Kadro Unvanı: Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Bu ilana TED Üniversitesinin öğretim üyesi kadrosuna (Yardımcı Doçentlik, Doçentlik, Profesörlük) atanma ölçütlerini sağlayan tüm adaylar başvurabilir. Adayların Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim dalında doktora yapmış ve/veya doçentliklerini bu bilim dalından almış olmaları gerekmektedir. Açık pozisyon doldurulana kadar başvuru alınacaktır.

Öncelikli Alanlar:

  • Sayısal haberleşme (sayısal komünikasyon)
  • Sayısal elektronik

Adayların Eylül 2016 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlayacak durumda olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Genel Şartlar:

 Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.

İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

  • Başvuru dilekçesi,
  • Başvuru formu
  • Fotoğraflı özgeçmiş,
  • Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya,
  • Öğretim planı (teaching statement),
  • Araştırma planı (research statement),
  • Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

 

Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden ya da e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmelerini rica ederiz. Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir. Kadro doldurulana kadar başvurular kabul edilecektir.

Referans no.: 
MÜHF – EE