MİMARLIK FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Birim: 

  • Mimarlık Fakültesi
Pozisyon sayısı: 
3

Kadro Unvanı: Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör

Bu ilana TED Üniversitesinin değişik akademik kadrolar için tanımlanmış atama/yükseltme ölçütlerini sağlayan tüm adaylar başvurabilir.

TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru sahiplerinin 1 Nisan 2016 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlayabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Açık pozisyonlar doldurulana kadar başvuru alınacaktır.

Adayların Şehir ve Bölge Planlama bilim dalında doktora yapmış ve/veya doçentliklerini bu bilim dalından almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Genel Şartlar:

Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

  • Başvuru dilekçesi,
  • Başvuru formu
  • Fotoğraflı özgeçmiş,
  • Bilimsel yayınlarına yapılan atıf listelerini,
  • Öğretim planları (Teaching Statement),
  • Araştırma planları (Research Statement),
  • Adayın yönetimlerinde devam eden ya da biten doktora/yüksek lisans çalışmalarının listeleri
  • Varsa üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belgeleri
  • Kendileri ile ilgili referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

 

Profesör ya da doçent unvanına sahip adayların başvuru dilekçelerine, yukarda sayılan belgelerden başka “Başlıca Araştırma Eserlerinin” adını ve doçentlik belgelerinin birer kopyasını da eklemeleri gerekmektedir.

Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden ya da e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmelerini rica ederiz. Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları gerekmektedir.

 

Referans no.: 
MİMF - ŞBP
Son başvuru tarihi: 
Cuma, 1 Nisan, 2016 - 18:00