İ.İ.S.B.F. - EKONOMİ BÖLÜMÜ

Bölüm: 

  • Ekonomi Bölümü
Pozisyon sayısı: 
1

TED Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçent/Doçent kadrosuna, Eylül 2016 tarihlerinde göreve başlamak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların ekonometri, mikroekonomi veya uluslararası ekonomi konularında uzmanlaşmış ve yayın yapmış olmaları gerekmektedir. Lisans ve lisanüstü ders verme deneyimlerinin bahsi geçen ve ilgili alanlarda olması tercih sebebidir. Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olduğundan, adayların eğitim ve araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri ve bunu belgelemeleri gerekir. TED Üniversitesi öğretim ve araştırmada mükemmeliyeti beklemekte ve her iki konuda destek sağlamaktadır. Üniversite hakkında detaylı bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz: www.tedu.edu.tr. Detaylı bilgi için ilgili bölüm başkanı Jülide Yıldırım Öcal ile iletişime geçebilirsiniz (e posta: julide.yildirim @tedu.edu.tr).

Başvuracak adaylardan istenilen belgeler:

-    Başvuru Dilekçesi
-    Özgeçmiş (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren)
-    Yakın tarihli iki makale
-    Referans mektubu verecek üç kişinin adı ve iletişim bilgileri
-    Adayın eğitim felsefesini ve akademik ajandasını içeren niyet mektubu
-    Mevcut ise, aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmeleri
Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir.

Başvuru için, e posta: jobs@tedu.edu.tr

Referans no.: 
İİSBF-ECON