EĞİTİM FAKÜLTESİ - YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖL.

Birim: 

  • Eğitim Fakültesi

Bölüm: 

  • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Pozisyon sayısı: 
1

Kadro Unvanı: Profesör

Bu ilana TED Üniversitesinin  profesörlüğe atanma ölçütlerini sağlayan tüm adaylar başvurabilir. Adayların İngiliz Dili Öğretimi (ELT), farklı dil konuşanlara İngilizce Öğretimi (TESOL) gibi ilgili bilim dallarında doktora yapmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca Çift Dilli Eğitim, Akademik Amaçlı İngilizce, İçeriğe Dayalı Öğretim konularında çalışma ve yayınlarının bulunması tercih nedeni olacaktır. Açık pozisyon doldurulana kadar başvuru alınacaktır.

Adayların Eylül 2016 tarihi itibarı ile TED Üniversitesinde göreve başlayacak durumda olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Genel Şartlar:

Adayların T.C. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

TED Üniversitesi atama ve yükseltme ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.

İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

  • Başvuru dilekçesi,
  • Başvuru formu
  • Fotoğraflı özgeçmiş,
  • Bilimsel yayınlarından örnek birer kopya,
  • Öğretim planı (teaching statement),
  • Araştırma planı (research statement),
  • Aday hakkında referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgileri

 Adayların, başvurularını TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Birimi’ne elden ya da e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile veya normal posta yolu ile iletmelerini rica ederiz.

Referans no.: 
EF – İngilizce